FAQ

Wat is een VSR Inventarisatie?

Voordat je een VSR controle kunt lopen moet er een inventarisatie plaats vinden. Een inventarisatie is een telling van elementen en steekproef eenheden die tot de ruimte behoren.

Wat zijn elementen?

Onder elementen verstaan we de dingen die op het schoonmaakprogramma staan en moeten worden beoordeeld. U kunt dan denken aan stoelen, vensterbanken, plinten, randen, richels, maar tevens bijvoorbeeld stopcontacten, deuren en kasten.

Hoe vaak mag een element fout worden gerekend?

Elk element mag maximaal één keer fout gerekend worden. Een mooi voorbeeld is een toilet met één toiletpot. Daar heb je dus een deur en 3 wanden. Als er een methodefout op alle wanden staat mag de wand maar éénmaal fout gerekend worden.

Welke fouten kunnen er gemaakt worden tijdens de schoonmaak?

Binnen de VSR-KMS 3.0 kennen we drie foutsoorten. (Overigens praten wij bij de VSR inspecteur van verbeterpunten, we gaan uit van het goede). Soms kun je praten over vier, maar we leggen het uit.

  • Vuilfouten zijn fouten op elementen als het niet is schoongemaakt. Vergeten zegt men ook wel eens. Deze vuilfouten delen controleurs in in twee soorten vuil, in gehecht vuil of losliggend vuil.
  • Methodefouten zijn in onze ogen de ergste fouten. De schoonmaakmedewerker heeft schoongemaakt, maar op de verkeerde manier. Tijdens een controle wordt dit gemakkelijk herkend. Een spiegel met strepen of een vloer die wel is gemopt maar vol staat met strepen. Een ander mooi voorbeeld is een uitgeveegde vingertast op een tafel. Je ziet dat er iemand met een doek over is gegaan want de vingertast is niet meer “hard” aanwezig, maar is uitgeveegd. Dat is dan een methodefout. Vaak heeft de schoonmaakmedewerker niet de juiste instructie gekregen of heeft hij/zij niet de juiste middelen en materialen in gebruik.
  • Periodieke fouten zijn wat lastiger te bepalen, maar daarbij kun je denken aan vloeronderhoud dat niet is uitgevoerd volgens het programma.

Wat zijn steekproefeenheden (SE)?

Een steekproefeenheid (SE) is een eenheid die gebruikt wordt om te berekenen of de steekproef groot genoeg is. Een steekproefeenheid is een karakteristiek element van die ruimte. Een steekproefeenheid in een badkamer is bijvoorbeeld de wastafel, het toilet, de urinoir, het bad. In alle ruimtes die in de inventarisatie zitten tel je ook de ruimte als één steekproefeenheid. In een kantoor (bureaukamer) is een steekproefeenheid het bureau (de werkplek). Bij een gang is de vloer een steekproefeenheid.

Wat is een AQL norm?

Een AQL norm (Acceptable Quality Limit) is het aanvaardbare kwaliteitsniveau van de schoonmaakhandelingen. Het is een percentage van het maximaal aantal fouten dat gemaakt mag worden voordat het resultaat onvoldoende is. Binnen de VSR-KMS 3.0 kennen we drie percentages.

  • AQL 7% is gebruikelijk voor bureaukamers en verkeersruimten
  • AQL 4% wordt ingezet bij sanitaire ruimten
  • AQL 3% wordt in de gezondheidszorg vaak gebruikt

Wat kost een VSR-KMS inventarisatie?

Een VSR inventarisatie is afhankelijk van een aantal aspecten die de prijs bepalen.

  • Licentiekosten. Om met een VSR-KMS gebruik te maken van een online systeem en de rapportages betaal je licentiekosten. Saltini kost bijvoorbeeld € 13,50 (excl. btw) licentiekosten per inventarisatie.
  • De tijd. Een VSR inspecteur is een bepaalde tijd bezig om de inventarisatie te lopen. De tijd die nodig is, is afhankelijk van de grootte van het gebouw.
  • Overheadkosten. Daarnaast rekent het bureau misschien nog overheadkosten door voor het verwerken van de inventarisatie en andere bedrijfsmatige kosten. Dat is afhankelijk van de grootte van het VSR controlebureau. De VSR-inspecteur heeft lage overheadkosten.

Van wie is de VSR inventarisatie?

De VSR inventarisatie is bedoeld om het systeem te kunnen voeden met informatie, zodat er een VSR Controle gelopen kan worden. Wie betaalt is eigenaar. Dat is de stelling. Vraag dus gerust naar de inventarisatie gegevens. Het bureau zal een uitdraai maken van de inventarisatie die een ander bureau eventueel weer kan invoeren in het systeem dat wordt gehanteerd.

Mag iedereen de VSR inventarisatie uitvoeren?

Nee dat mag niet. Om een gedegen VSR Controle te kunnen lopen moet vooraf een goede inventarisatie worden uitgevoerd. Vergelijk het met bouwen van een brug. De mensen die berekenen hoe sterk de constructie moet zijn, moeten dat goed doen. Anders kunnen de brugbouwers geen goed resultaat leveren. Een certificering via SVS Opleidingen is verplicht. De VSR-KMS organisatie houdt toezicht. In het register is te verifiëren of men gecertificeerd is.