VSR-KMS 3.0

KMS-VSR Meting voldoet aan de NEN 2-75 norm als het gaat om ruimte inmeten

VSR-KMS (Vereniging Schoonmaak Research – Kwaliteit Meet Systeem) is een meetsysteem voor de schoonmaak en wordt in stand gehouden, beheerd en bewaakt door de Stichting Schoonmaak Kwaliteit. Het is een nobel streven omdat dit systeem een onafhankelijk, efficiënt en objectief kwaliteit meetsysteem is voor de schoonmaakdienstverlening.

Er wordt gemeten volgens de NEN 2075 norm en ook Europees toezicht wordt deze norm gehanteerd onder EN 13549.

Het VSR-KMS 3.0 systeem bestaat uit een tweetal onderdelen.

  • De VSR inventarisatie
  • De VSR controle

Beiden dienen uitgevoerd te worden door VSR-KMS gecertificeerde personen, de VSR controleur en de VSR inspecteur.

VSR Inventarisatie

Een VSR inventarisatie is veelal een kostbare zaak. Er moet namelijk een inventarisatie worden gemaakt van uw kantoorpand. Daar bedoelen we mee dat de elementen die schoongemaakt moeten worden, zullen moeten worden geteld. Uiteraard hoeft niet het hele pand te worden geteld, maar er zal een steekproef plaats vinden. De inspecteur die deze inventarisatie uitvoert heeft geen invloed op de steekproef in uw bedrijfspand of instelling.

Wel worden er verschillende categorieën aangehouden. Daarbij te denken aan o.a.:

VSR-KMS Meting
  • Sanitair
  • Verkeersruimte
  • Bureaukamers
  • Leslokalen
  • Patiëntenkamers

Deze inventarisatie is een investering die u niet direct terug ziet maar noodzakelijk is voor de VSR controle. De inventarisatie is uw eigendom. Vraag er dan ook naar bij uw VSR inspecteur.

VSR Controle

De VSR Controleur loopt de VSR controle op basis van een steekproef. Doordat wij werken met een geautomatiseerd systeem kan deze steekproef niet beïnvloed worden door de controleur. De controle is een visuele controle. Daarmee zeggen wij dat wanneer je het niet kunt zien het niet gerekend mag worden.

Wij zijn gecertificeerd om VSR-KMS 3.0 inventarisatie uit te voeren en kwaliteitscontroles te verzorgen. Het grote voordeel van de VSR-inspecteur is dat wij werken met een online systeem (www.saltini.nl) en daardoor kunt u real life meekijken met een kwaliteitsmeting.

Is het VSR meetsysteem voor u interessant? Beoordeel zelf.

VSR-KMS in een kantoor

Kantoor

Hierbij maken we onderscheid tussen het MKB en de grotere organisaties met meerdere bedrijfspanden. De een heeft vaak te maken met schoonmaak na werktijd en opent en/of sluit het kantoor, terwijl er bij de ander dagschoonmaak is om de interactie tussen de schoonmaak en de medewerker te bevorderen. Beiden kent ze voor- en nadelen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor VSR controles.

….

VSR in de gezondheidszorg

Gezondheidszorg

Ziekenhuizen waar alles gecentreerd is op één locatie of een VVT organisatie waar we 75 kleinschalige woningen en dagbestedingen moeten controleren. Wij houden rekening tijdens het inplannen van onze controles met de verzorging van cliënten. GGZ is voor de VSR-inspecteur geen onbekend terrein. Ervaren controleurs worden wel graag begeleid op gesloten afdelingen. Maar bovenaan staat dat het zorgproces moet doorgaan en mag niet verstoort worden door een kwaliteitscontrole.

VSR Controle op een school

Schoolgemeenschap

Van een school met één locatie tot scholen met 20 of wel 40 locaties. Van basisonderwijs tot middelbaar en hoger onderwijs. Onze mening: Een schone leeromgeving geeft rust. Leerlingen presteren beter, met als resultaat een hoger slagingspercentage. Maar ook voor uw leerkrachten is een schoon leslokaal van groot belang. Het draagt bij aan werkplezier waardoor minder verloop is.

….

VSR-KMS in de industrie

Productie

Steeds vaker worden we gevraagd om ongepland een bezoek te brengen aan een bedrijfslocatie. We beoordelen de algemene schoonmaak en kijken door de ogen van uw productiemedewerkers. Hoe kunnen wij bijdragen aan het welzijn en hogere tevredenheid van uw medewerkers? Ga eens met de VSR-inspecteur in gesprek, wij ondersteunen u graag.