VSR Kwaliteitsmeting

De VSR-KMS meting is de landelijke standaard om de kwaliteit van de schoonmaak in kaart te brengen. Als resultaat van een VSR meting is een uitslag Voldoende of Onvoldoende. Deze meetmethode wordt door schoonmaakbedrijven en adviesbureaus in Nederland omarmd als acceptabele methode om de technische kwaliteit van de schoonmaak in beeld te brengen.

De VSR-KMS is ontwikkeld door de Vereniging Schoonmaak Research in samenwerking met TNO. De Stichting Schoonmaak Kwaliteit borgt de meetmethode.

Wij willen uw organisatie helpen naar een schoon resultaat. Als u een kwaliteitscontrole laat uitvoeren zal de situatie voor langere tijd verbeteren. Wilt u ook een schone werkomgeving voor uw medewerkers? Wij denken graag met u mee.

Wat wilt u gaan doen?

VSR-KMS inspectie in de zorg