VSR-KMS 3.0

KMS-VSR meting direct zichtbaar op uw eigen tabletVSR-KMS (Vereniging Schoonmaak Research) – (Kwaliteit Meet Systeem) is een meetsysteem voor de schoonmaak en wordt in stand gehouden, beheert en bewaakt door de Stichting Schoonmaak Kwaliteit. Dat is een nobel streven omdat dit systeem een onafhankelijk, efficiënt en objectief kwaliteit meetsysteem is voor de schoonmaakdienstverlening. Het meetsysteem wordt als meest standaard methode gekozen om de kwaliteit van de schoonmaakdienstveKMS-VSR Meting voldoet aan de NEN 2-75 norm als het gaat om ruimte inmetenrlening te meten.

Er wordt gemeten volgens de NEN 2075 norm en ook Europees toezicht wordt deze norm gehanteerd onder EN 13549.

 

Het VSR-KMS 3.0 systeem bestaat uit een tweetal onderdelen.

  • De VSR inventarisatie
  • De VSR controle

Beide dienen uitgevoerd te worden door VSR-KMS gecertificeerde personen, de VSR controleur en de VSR inspecteur.

VSR Inventarisatie

Een VSR inventarisatie is veelal een kostbare zaak. Er moet namelijk een inventarisatie worden gemaakt van uw kantoorpand. Daar bedoelen we mee dat de elementen die schoongemaakt moeten worden, zullen moeten worden geteld. Uiteraard hoeft niet het gehele pand te worden geteld maar er zal een steekproef plaats vinden. De inspecteur die deze inventarisatie uitvoert heeft geen invloed op de steekproef. Het is dus een neutraal overzicht van uw bedrijfspand of instelling.

Wel worden er verschillende categorieën aangehouden. Daarbij te denken aan o.a.:

  • Sanitair
  • Verkeersruimte
  • Bureaukamers
  • Leslokalen
  • Patiëntenkamers

Deze inventarisatie is mensenwerk en dus uren, dat maakt het kostbaar. Maar de inventarisatie is wel uw eigendom. Vraag er dan ook naar bij uw VSR inspecteur.

VSR Controle

De VSR Controleur loopt de VSR controle ook op basis van een steekproef. Doordat wij werken met een geautomatiseerd systeem kan deze steekproef niet beïnvloed worden door de controleur. De controle is een visuele controle. Daarmee zeggen wij dat wanneer je het niet kunt zien het ook niet gerekend mag worden. Natuurlijk gebruiken onze controleurs hulpmiddelen die net even onder het randje te kunnen kijken. Maar dat gebeurd uitsluitend in bijzondere gevallen. Veelal is de vervuiling of foute direct te zien. Het resultaat is goedkeur of afkeur.

Wij zijn gecertificeerd om VSR-KMS 3.0 inventarisatie te lopen en kwaliteitscontroles te verzorgen. Het grote voordeel bij ons is dat wij werken met een online systeem (www.salitini.nl) en daardoor kunt u real life mee kijken met een kwaliteitsmeting.

Is het VSR meetsysteem voor u interessant? Beoordeel zelf.

Scholengemeenschap VSR Controle Schoonmaak Lumpsum

 

Schoolgemeenschap: In uw schoolomgeving is een schone leeromgeving voor leerlingen prettig en het bevorderd het werkplezier van uw leerkrachten. Schoolcontracten zijn vaak erg groot geworden door de vele fusies. Bovenschools management nemen op afstand beslissingen die niet altijd direct leiden tot het gewenste resultaat op de werkvloer. Wij hebben ervaring met het controleren van zowel het basisonderwijs waar de kinderen het zand uit de zandbak mee naar binnen slepen als het voortgezet onderwijs waar stewards ondersteuning geven bij toezichthoudende taken.Kies voor schoonmaakkwaliteit

VSR-KMS Kantoor schoonmaak

 

 

Kantoor: Hierbij maken we onderscheid tussen het MKB en de grotere organisaties met meerdere bedrijfspanden. De een heeft vaak te maken met schoonmaak na werktijd en opent en/of sluit het kantoor, terwijl er bij de ander dagschoonmaak is om de interactie tussen de schoonmaak en de medewerker te bevorderen. Beiden kent ze voordelen maar ook de nadelen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor VSR controles.Kies voor schoonmaakkwaliteit

VSR-KMS kwaliteitsmeting in de zorg

 

 

Gezondheidszorg: Ziekenhuizen waar alles gecentreerd is op één lokatie of een VVT organisatie waar we 75 woningen en dagbestedingen moeten controleren. Wij houden rekening tijdens het inplannen van onze controles met de verzorging van cliënten. GGZ is voor ons geen onbekend terrein. Ervaren controleurs worden wel graag begeleidt op gesloten afdelingen. Maar bovenaan staat dat het proces moet doorgaan en krijgt voorrang.Kies voor schoonmaakkwaliteit

VSR-KMS kwaliteitsmeting controle schoonmaak

 

 

Productie: Steeds vaker worden we gevraagd om ongepland een bezoek te brengen aan een bedrijfslokatie. We beoordelen de algemene schoonmaak en kijken door de ogen van uw productiemedewerkers. Hoe kunnen wij bijdragen aan het welzijn en hogere tevredenheid van uw medewerkers? Ga eens met ons in gesprek en wij ondersteunen u graag.Kies voor schoonmaakkwaliteit

Hallo, Wat leuk dat je ons hebt gevonden!

Je weet dat er echt wat moet veranderen in de schoonmaak binnen jouw bedrijf. Je bent de discussie met de schoonmakers over het aantal uren dat zij inzetten zat. En voor die smak geld die het kost verwacht je eigenlijk wel een betere kwaliteit. Kortom, je kunt wel wat hulp gebruiken om weer grip te krijgen op de situatie.

We helpen je hier graag bij. Via Schoonmaak Nederland vind je namelijk alles wat je nodig hebt voor de beste schoonmaak. Gebruik de landkaart om gemakkelijk in te zoomen op een expert bij jou in de buurt!