LOSK-QMS

LOSK

Het Landelijk Orgaan Schoonmaak Kwaliteit (Stichting LOSK) heeft in 2017 een nieuwe kijk op kwaliteitsmanagement gelanceerd. Naast het processturingsmodel DKS-VSR en de landelijk doorgevoerde VSR-KMS is er nu een methode waarin niet alleen de technische kwaliteit gemeten wordt. LOSK-QMS.LOSK-QMS inspecteur: Vraag snel een vrijblijvende aanbieding op!

De afkorting voor QMS is Quality Management System. De naam zegt het al, het is een totaal systeem wat alle omstandigheden mee beoordeeld die bijdragen aan de verbetering van de schoonmaakdienstverlening.

Kwaliteit managementsysteem

LOSK-QMS is een kwaliteit managementsysteem dat goed past bij het tijdsbeeld. Het doet meer recht aan het doel van kwaliteit meten, namelijk samen werken aan een continu verbetering van de processen in de schoonmaak. Als alle processen in de schoonmaak goed gaan is het eindresultaat per definitie goed. De processen dus goed bekijken en daar verbeterpunten voor aanreiken.
www.vsrinspecteur.nlDe huidige kwaliteit-meetmethode (vaak VSR-KMS of afgeleide ervan) is een visuele beoordeling van het eindresultaat van het schoonmaakproces (voldoende of onvoldoende). Het wordt vaak vooral ervaren als een afrekentool. Dit doet geen recht aan oprecht kwaliteitsmanagement als we steeds meer als partners in business met onze klanten omgaan.

Wil je weten hoe de kwaliteit op een project daadwerkelijk is? Meet dan niet alleen het visuele eindresultaat. Dat kan heel bedrieglijk zijn. Je moet dus ook bekijken hoe die ogenschijnlijke kwaliteit gerealiseerd is. Tevens wilt u als opdrachtgever en als opdrachtnemer dat de werkzaamheden op een juiste en verantwoorde wijze uitgevoerd worden. Juist om die redenen bestaat het LOSK-QMS uit 2 bestanddelen, de proces- en resultaatevaluatie.

Werkwijze schoonmaakkwaliteitmeting

De procesevaluatie

Hier worden alle elementaire processen (chemiegebruik, veiligheid, materiaalgebruik, schoonmaaktechnieken, werkwijze, machinegebruik,
veiligheid, persoonlijke bescherming, ergonomie etc.) die tot een goed en verantwoord bereikt eindproduct moeten leiden bekeken en gerapporteerd.
Dit betekent dus ook dat u uit de rapportage kunt herleiden welke van deze processen wellicht nog bijsturing behoeven. Dat is in onze visie de essentie van meten!

De resultaatevaluatie

Op basis van een automatisch gegenereerde gedegen steekproef worden de ruimtes beoordeeld op visuele kwaliteit. Niet op basis van maximaal aantal fouten maar op specifieke en benoemde verstoringen. Hiermee krijgt u per ruimte, per ruimtesoort, per taak, per afdeling, per gebouw inzicht in de werkzaamheden die structureel nog bijsturing behoeven.
Op basis van deze 2 onderdelen krijgt u dus inzicht in de eventuele structurele problemen, maar u krijgt ook inzicht in welke processen dit veroorzaken. Daarmee heeft u een perfect stuurmiddel voor de operationele organisatie.

Niet simpel goedkeuren of afkeuren maar inhoudelijke weergave van de kansen en risico’s. Dat is meten met een positieve insteek!

www.vsrinspecteur.nl

 

Hallo, Wat leuk dat je ons hebt gevonden!

Je weet dat er echt wat moet veranderen in de schoonmaak binnen jouw bedrijf. Je bent de discussie met de schoonmakers over het aantal uren dat zij inzetten zat. En voor die smak geld die het kost verwacht je eigenlijk wel een betere kwaliteit. Kortom, je kunt wel wat hulp gebruiken om weer grip te krijgen op de situatie.

We helpen je hier graag bij. Via Schoonmaak Nederland vind je namelijk alles wat je nodig hebt voor de beste schoonmaak. Gebruik de landkaart om gemakkelijk in te zoomen op een expert bij jou in de buurt!